• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
                                                          

HACCP (Hazard Analysis for Critical Control Points) Gıda Güvenliği Sistemi

Gıda Güvenliği Sistemi’nin geliştirilmesi, gıda risklerinin önlenmesine ve minimuma indirgenmesine sistematik bir yaklaşım getirmektedir. Gıda Güvenliği Sistemi’nin hayata geçirilmesi sayesinde;
•    Tüketicilere gıdanın güvenli ve hijyenik bir biçimde üretilmiş olduğuna dair güvence verilmiş olur, 
•    Gıdanın hijyenik bir biçimde üretildiğinin garanti edilebilmesi için gerekli önlemlerin alınmış olduğu ispatlanır, 
•    Eğer ilgili müşteri, gıda güvenliği mevzuatının çok sıkı tutulduğu bir ülkede faaliyet gösteriyorsa, tedarikçilerden sertifika istemesi ve tedarikçileri değerlendirebilmesi sağlanır, 
•    Müşterinin yapacağı kontrollerin sayısı, bu şekilde yönetimce harcanan para ve zaman azaltılmış zaman olur,
•    Ürün iadeleri ve piyasadan ürünleri toplatma veya geri çekme gibi hususlar, ekonomik açıdan çok büyük avantaj sağlayacak şekilde en aza iner, 
•    Gıda Güvenliği Makamları ile ilişkiler çok iyi olacağından masraflarda büyük tasarruf düşüş sağlanır,

HACCP, yiyecek ve içeceklerin güvenliği, sağlığı ve güvenilirliğine zarar veren eksikliklerin önlenmesini yönetmek için kurulmuş bir sistemdir ve ilgili üretim sürecinin tamamına uygulanır. 
Yiyecek ve biyolojik içeceklerin hazırlanma sürecini tahlil etmeye yönelik, olası kimyasal, fiziksel ve biyolojik kontaminasyon (kirlenme) risklerinin belirlenmesini ve yeterince güvenli ve güvenilir olmayan (kontamine olmuş) ürünlerin piyasaya sürülmesini önlemek için gerekli olan kritik hususların saptanmasını sağlayan sistematik bir yöntemdir.