• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
                                                          

CE İşareti Danışmanlığı


Bilindiği gibi Avrupa Birliği’ne girme sürecini yaşadığımız şu dönemlerde Türk Ticaret ve Sanayi Yaşamı’nı en çok etkileyecek uyum mevzuatından birisi CE işaretine tabi ürünlerin direktifleri olacaktır. Maalesef, bu konudaki yetersiz bilgilenme kuruluşlarımızın gereksiz yere bazı yüksek maliyetlere katlanmalarına yol açmakta ve aslında teknik bir işaretleme çalışması olan konunun CE belgesi gibi anlamsız dokümanların türetilmesine doğru gittiği üzülerek izlenmektedir.

CE İşareti danışmanlık hizmetlerimiz paydaşımız olacak kuruluşlarımıza takip eden aşamalarda sunulmaktadır.

  • Öncelikle CE işaretlemesi yapılacak ürünün hangi direktiflerin kapsamında olduğu araştırılır ve tespit edilir.
  • Ürünün tabi olduğu direktiflerin kontrol listesi hazırlanır.
  • Ürünün üzerinde direktiflere göre yapılacak modifikasyonlar belirlenir ve gerçekleştirilir.
  • Ürünün Teknik Dosyası hazırlanır.
  • Ürünün gerekiyorsa onaylı kuruluşta (notified body) testleri yaptırılır.
  • Ürünün üzerine CE İşareti iliştirilerek süreç tamamlanır.

 

CE işaretine tabi ürünlerin bir listesi aşağıda verilmektedir. 

YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFLERİ (CE İŞARETİ GEREKTİREN)

Ürün Grubuİlgili Yönetmelikİlgili AB Direktifi
 Yetkili Kuruluşlarİlgili Türk Standardları
1.İnşaat malzemeleri(89/106/EEC)/
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
Construction productsÇevre ve Şehircilik BakanlığıStandardlar
2.Asansörler(95/16/EC)/
Asansör Yönetmeliği
LiftsBilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlığıStandardlar
3.Gaz Yakan Aletler(90/396/EEC)/
Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik
Appliances Burning Gaseous FuelsBilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlığıStandardlar
4.Sıcak su kazanları(92/42/EEC)/
Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik
Hot Water BoilersBilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlığıStandardlar
5.Basınçlı kaplar(97/23/EC)/
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Pressure equipmentBilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlığıStandardlar
6.Oyuncaklar(88/378/EEC)/
Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik
ToysSağlık BakanlığıStandardlar
7. Kişisel Koruyucu Donanımları(89/686/EEC)/
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
Personal protective equipmentÇalışma ve Sosyal Güvenlik BakanlığıStandardlar
8. Makinalar(2006/42/AT)
Makina Emniyeti Yönetmeliği
MachineryBilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlığıStandardlar
9.Tıbbi cihazlar(93/42/EEC)/
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
Medical devicesSağlık BakanlığıStandardlar
10.In vitro tıbbi tanı cihazları(98/79/EC)/
Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği
In vitro diagnostic medical devicesSağlık BakanlığıStandardlar
11.Ölçü Aletleri(2004/22/EC)
Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
Measuring InstrumentsBilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlığıStandardlar
12.Otomatik Olmayan Tartı Aletleri(90/384/EEC)/
Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği  
Weighing InstrumentsBilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlığıStandardlar
13.Alçak Gerilim Cihazları(2006/95/AT)
Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik
Low voltage equipmentBilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlığıStandardlar
14.Elektromanyetik Uyumluluk(2004/108/AT)
Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
Electromagnetic CompatibilityBilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlığıStandardlar
15.Basit basınçlı kaplar(87/404/EEC)/
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
Simple pressure vesselsBilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlığıStandardlar
16. Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar(90/385/EEC)/
Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
Active implantable medical devicesSağlık  BakanlığıStandardlar
17.Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar(94/9/EC)/
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik
Equipment and protective systems intended for use in Potentially explosive atmospheresBilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlığıStandardlar
18.Sivil kullanım için patlayıcılar(93/15/EEC)/
Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
Explosives for civil usesBilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlığıStandardlar
19.Yolcu Taşıma Amaçlı Kablo Üzerinde Hareket Eden Araçlar(2000/9/EC)/
İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği
Cableway installations for personsBilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlığıStandardlar
20.Gezi Amaçlı Tekneler(94/25/EC)/
Gezi Tekneleri Yönetmeliği
Recreational craftDenizcilik MüsteşarlığıStandardlar
21. Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları(99/5/EC)/
Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği
Radio and telecommunications terminal equipmentTelekomünikasyon KurumuStandardlar