• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
                                                          

Eğitim

itimlerimiz interaktif yöntemle gerçekleştirilmekte olup, modern yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. Eğitimcilerimiz konusunda yetkin ve gerekli formasyona sahip olmakla birlikte, katılımcılarda eğitim motivasyonunu her zaman ön planda tutmaktadırlar. In House eğitimlerde kuruluşun alacağı eğitimin katılımcı ve ihtiyaç analizi yapılır ve dokümanlar gerekiyorsa revize edilir, her eğitim sertifikalandırılır.

itim yeri genel olarak kuruluşlarda yapılabildiği ( in House) için kuruluş ortamları olduğu gibi, zaman zaman genel katılıma açık olarak da düzenlenmektedir.

Düzenlenen eğitimler ve içerikleri takip eden sayfalarda izlenebileceği gibidir.

1. 5 S TEMİZLİK ve DÜZEN YÖNETİMİ

İÇERİK

Neden 5 S ? Önsöz, Amaç,Hedefler,Yöntem

Rekabet, Önce İnsan , Motivasyon, Kalite, Müşteri

TKY Nedir?5S’in Standartlarla ilgisi

7 MUDA, PUKÖ Döngüsü

5S nedir? Anlamı, önemi

5S Yönetimi; Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke,

5S’te Görev ve Sorumluluklar, 5S-in Faydaları, Zorlukları, Uyarılar,

Grup çalışması, Çeşitli örnekler

Süre : 1gün

 

2. TAKIM ÇALIŞMASI

İÇERİK

Takım Nedir ?

Neden grup / takım çalışması ?

Grup / Takım nasıl kurulur?

Grup / Takım çalışmasında başarı faktörleri

Başarılı grup / takımın özellikleri

Takım çalışmasının yararları,

Takım çalışmasının düşmanları,

Etkin Takım Çalışmasının Temelleri,

Grup üyesinin yeterlilik düzeyi,

Grup / Takım gelişim aşamaları,

Liderlik nedir ?

Liderlikte amaç ve yön nasıl belirlenir ?

Kişiler nasıl özendirilir, esinlendirilir ?

Takım Liderinin Bilmesi gerekenler ?

Süre : 1gün

3. KALİTE BİLİNCİ GELİŞTİRME

İÇERİK

Kalite nedir ?

Kalite kavramının tarihçesi

Kalitenin gelişimi, kalite ödülleri,

Kaliteden kim sorumludur?

Kalite kavramlarına bir bakış,

Kalite tanımları,

İç Müşteri kimdir?

Dış Müşteri kimdir?

 

şteri tatmininin sağladıkları?

Değer nedir ?

Hizmette Kalite

Toplam Kalite Yönetimi Ne demektir?

Deming / PUKÖ döngüsü

Topyekün Mükemmelleşme,

Kalite Yönetimine Yaklaşımlar,

Ölçme,

Uluslar arası Standartlar,

Standartlarla Kalite İlişkisi,

Kalite İyileştirme ,

Kalite İyileştirme araçları,

İş Süreci,

Sürecin değerlendirilmesi,

Benchmarking,

Başarılı şirketlerin kıssalarından hisseler,

Mükemmel şirketlerin başarı faktörleri,

Değişime direnç,

Başarılı bir TKY programı için Altyapı

Süre : 1gün

4. KAIZEN ( SÜREKLİ İYİLEŞTİRME)

İÇERİK

Kaizen nedir ?

Problemlerin belirlenmesi

Sürekli iyileştirme ve yenilik arasındaki fark

Kaizen ve yenilik

Deming (PUKÖ) döngüsü

İyileştirme –koruma İlişkisi

Toplam Kalite Yönetimi ve Kavramları

Değişim, değişimi uygulama güçlükleri,

Değişime direnç, değişimi gerçekleştirme

Kuruluş kültürünün değişimi

Hiyerarşik kademelerin sorumluluğu

Organizasyon-uygulama ilişkisi

Sürekli iyileştirme yöntem ve teknikleri

Süreç ve Süreç Yönetimi

Öneri Sistemleri

Öneri nedir? Ne değildir?

Önerinin yararları ve unsurları, değerlendirilmesi

Takım nedir?

Takım amaç ve hedefleri

Takım çalışmasında başarı ve etkinlik

Takım çalışma türleri

 

Kalite Çemberleri

İyileştirme Proje Ekipleri

Problem çözme aşamaları

Problem çözme teknikleri

Kaizen yaklaşımlı diğer örnekler (TPM, JIT, Poka Yokeru, 6 Sigma)

Süre : 2 gün

5. PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

İÇERİK

Topyekün Mükemmelleşme Sistemi Amaçları,

Problem Nedir?

şünme Mantığı

İyileştirme Çalışması Çevrimi

Aşamalar ve Araçlar

Beyin Fırtınası

Karar Matrisi

K 5N

Neden-Sonuç (Ishikawa) Diyagramı

Pareto Diyagramı

Veri Çizelgesi

Histogram

Grafiksel Gösterim

Korelasyon Diyagramı

Gantt Diyagramı

Nominal Grup Tekniği

Gruplandırma

Akış Şeması

Karar Alma Süreci

Süre : 1gün

 

6. İLETİŞİM GELİŞTİRME

İÇERİK

Toplam Kalite Felsefesi = Müşteri Memnuniyeti İlkesi ve İletişim,

İletişim nedir?

İletişim süreci : Dört Temel Sistemin Önemi

İletişim esnasında genelde yapılan hatalar : İletişim engelleri

İletişimdeki en önemli unsur : Dinleme ve tarzları,

İletişim biçimleri : Sözlü / Sözsüz / Yazılı iletişim,

şteri / karşı tarafı etkileme :Güvenli davranışın kullanımı

Uygulama : İletişim Testi

Süre : 1gün

 

7. ISO 9001: 2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ  TEMEL EĞİTİMİ

İÇERİK

Kalite nedir ?

Kalite kavramları

Revizyon Süreci

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili terimler

ISO 9001:2008’e Genel Bakış

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Elemanlarının Önceki Standarda Göre Farklarının Ayrıntılarla Tanıtımı

Süre : 2gün

 

8. KALİTE SİSTEM DOKÜMANTASYONU EĞİTİMİ

İÇERİK

Temel kurallar

Kalite tanımları

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi genel tanıtım

Sistem dokümantasyonu

Dokümantasyon tanımları

Hazırlık ve sorumluluklar

Doküman ve veri kontrol

Kalite El Kitabı

Prosedürler

Talimatlar

Süre : 1gün

9.TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

İÇERİK

Kalitenin tarihçesi, Kalite Kavramı

Rekabet, Toplam Kalite kavramı

Temel Kavramlar

şteri Odaklılık

Süreç Yönetimi

Hedeflere Yönlendirme

Verilerle Yönetim

Önlemeye Dönük Yaklaşım

Sürekli İyileştirme (Kai-Zen)

Katılım ve Sinerji

Tedarikçi İlişkileri

Sürekli Eğitim, Öğrenen Örgüt

Liderlik

Süre : 1gün

10. SÜREÇ İYİLEŞTİRME YÖNETİMİ

İÇERİK

Süreç tanı

Önemli Süreçler

Tedarikçinin Yükümlülükleri

Kaliteyi Sağlama Yöntemleri

Denetleme Maliyeti

Süreç İyileştirme Yönetimi

Neden Süreç Geliştirme?

Süreci Belirleme

Süreci Basitleştirme ve Standartlaştırma

Süreci Stabilize Etme

Süreç İyileştirme

Jidoka-Otonomasyon

Üretimi Durdurma Yöntemleri

Tedarikçilerle İlişkiler

Stok Tutmaya Yolaçan Nedenler

Klasik Tedarik Zinciri

Ortaklık Tedarik Zinciri

Veriler

Süre : 1gün

11. MOTİVASYON

İÇERİK

Motivasyon tanı

Motivasyonun amaçları

Performans ve performans arzı

Motivasyon ve başarı ilişkisi

Motivasyon süreci

Motivasyon kuramları

İnsan gereksinimleri

Özendiriciler

Görev tasarı

Yöneticilerin görevleri ve personel yönetim ilkeleri

Motivasyon araçları

Süre : 1gün